Dystopi övergår till ”Detta är en nyhet”

Den sista anteckningen i denna blogg gjordes i går, söndagen den 9 januari 2011. För att besvärja dystopin i mina sista inlägg har jag börjat med en annan blogg; ‘Detta är en nyhet‘. En daglig bild från onämnd plats.

Publicerat i tematisering | Lämna en kommentar

Bokningsbara landskap

Jörnmark dokumenterar nedlagda bruk och fabriker genom att trycka ner kamerans slutarknapp i mer eller mindre förfallna rum. De nedlagda bruken och fabrikerna finns i landskap som i dag beskrivs, kategoriseras och görs bokningsbara för turister och filmteam. Genom kultur och konst vill man öka landskapens attraktivitet så att turister och företag lockas till regionen och på så sätt hoppas man på ekonomisk tillväxt.

Med kultur menas här ‘the way of life’. Är det nu det händer? Att vi blir till en vara? Det är inte arbetarens rörelser i produktionen som kategoriseras och mäts som vid industrialismens tidmätning utan det liv vi lever.

Publicerat i tematisering | 3 kommentarer

Kartläggning av icke institutionella scener

Under rekordåren utfördes tidmätning av industriarbetares kroppar. Nu kartläggs kulturen och invånarnas handlingar för att förstärka platsens varumärke. Hela regionen räknas som en scen, de små scenernas storstad. “Förutsättningarna är gränslösa. Varje kvadratmeter kan bli en liten scen. Varje trädgård, varje bakgård, varje balkong, varje fönster, varje trappuppgång, varje gata, varje torg, varje krog eller kafé, varje kyrka, varje butiksvestibul, kan bli en scen. Varje vägkorsning, varje fält, varje skogsdunge, varje busshållplats, varje gammalt nedlagt stenbrott, varje skog, varje sluttning, varje öppen eller sluten plats i landskapet kan bli en scen.”

Publicerat i tematisering | Lämna en kommentar

Ett gemensamt vi

Genom konst och kultur hoppas man kunna öka platsens attraktivitet så att turister och företag lockas till regionen. Genom konst och kultur ska ett starkt varumärke utvecklas genom de berättelser, myter och händelser som de som bor i regionen skapar i sina liv. Genom konst och kultur ska ett gemensamt vi skapas. Så att vi:et står sig i konkurrensen mot andra vi som härstammar från andra platser.

Publicerat i tematisering | Lämna en kommentar

De oändliga kulturella resurserna

De oändliga kulturella resurserna kartläggs och beskrivs inför ansökan som kanske leder till att hela regionen blir en framtida kulturhuvudstad under ett år. Regionens inneboende resurser kartläggs, det som redan finns. Mat- och dryckeskultur som resurs, hästkultur som resurs, hantverk som resurs, humor och satir som resurs står att läsa i det kulturstrategiska dokumentet ”Välkommen till Playground Europe och jakten på den femte friheten”.

Publicerat i tematisering | Lämna en kommentar

Inventering II

Ännu fler fotografier av platser som har att göra med slutet på Sveriges rekordår läggs till den enorma digitala fotosamlingen. Ungefär samtidigt som Jörnmark trycker ned slutarknappen framför de odiskade kaffemuggarna med brukets slogan inventeras landskapet utanför inför en ansökan till europeiskt kulturhuvudstadsår. Med förhoppning att kulturen ska öka den ekonomiska tillväxten i regionen.

Publicerat i tematisering | Lämna en kommentar

Inventering I

Fotografierna på hemsidan ‘Övergivna platser’ visar inte enbart förfallna rum utan även rum som har haft en viss grundvärme. Dessa oftast välstädade rum ger intryck av att vara orörda efter nedläggningen. Här har inga skateboardåkare byggt ramper som visas på bilderna av förfallna rum. Här syns inte heller någon graffiti. I ett övergivet bruk dokumenterar Jan Jörnmark bland annat en en personalmatsal som ser ut att ha haft en viss grundvärme.

Publicerat i Image | Lämna en kommentar